Aan de ouders,

Als u uw peuter de peuterspeelzaal wilt laten bezoeken, dan kunt u daar heel wat redenen voor hebben.

De meeste ouders geven aan dat ze het prettig vinden voor hun kind dat het met andere kinderen leert spelen, dat het vertrouwd raakt met andere volwassenen en dat het zich thuis voelt in een andere omgeving.

Bij peuterspeelzaal  'het Beertje' staan deze doelstellingen voorop.
Daarom gaan we:

samen spelen en delen                                                                                             
samen spelletjes doen                                                                                                          
samenzingen                                                                                                           
samen knutselen enz.

De peuterspeelzaal wil ook nog op andere manieren een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kind. We werken met spelmateriaal dat is afgestemd op de leeftijdsfase van 2 tot 4 jaar.

Op deze wijze leert uw kind spelenderwijs experimenteren met:

ontwikkelingsmateriaal     
constructiemateriaal 
teken-, plak-, verf- en knutselmaterialen. 


De peuterspeelzaal vergeet natuurlijk het fantasiespel niet in bijvoorbeeld de poppenhoek of het verkleden. Bij mooi weer kan de peuter zich heerlijk uitleven met zand en water en met rijdend materiaal.


 Peuterspeelzaal het Beertje"
  M.A. Hoefeijzers-de Bakker
  Twaalfbunder 2
  4823BJ Breda
  Tel. 076 5414222 of 076 5439855