Overblijven

TSO


Download hier de folder  van de TSO.

De TSO bestaat uit een groep leuke en vlotte ouders, die iedere middag uw kinderen opvangen en proberen het gezellig te maken. De directeur is contactpersoon voor het overblijven, zodat een goed overleg tussen de leerkrachten en de overblijfouders mogelijk is.

Het schoolbestuur (lees; de directie) is verantwoordelijk voor het overblijven op school. 
Het beheer van de Tussenschoolse Opvang binnen De Wildert is ondergebracht bij de Stichting Ouders van obs De Wildert.

Wendy de Jongh en Chantal van Rijsewijk zijn de coördinatoren en contactpersonen voor de ouders en bereikbaar per email: tsodewildert@markantonderwijs.nl

Voor de dagelijkse gang van zaken is de directeur voor hun, de coördinatoren, het aanspreekpunt binnen het team.
Kinderen kunnen overblijven op vaste overblijfdagen of incidenteel.

Voor het aanmelden wordt gebruikt gemaakt van "mijntso.nl" een digitaal registratiesysteem, hier kunnen de ouder(s)/ verzorger(s) hun kind(eren) aanmelden voor vasten of incidentele dagen.

Voor verdere informatie omtrent het overblijven verwijzen wij u door naar de onderstaande links.  


Folder overblijven op onze school
TSO overblijfregels 2019-2020