Overblijven

TSO


De TSO bestaat uit een groep leuke en vlotte ouders, die iedere middag uw kinderen opvangen en proberen het gezellig te maken. De directie is contactpersoon voor het overblijven, zodat een goed overleg tussen de leerkrachten en de overblijfouders mogelijk is.

Het schoolbestuur (lees; de directie) is verantwoordelijk voor het overblijven op school. 

Wendy de Jongh en Gemke Makene zijn de coördinatoren en contactpersonen voor de ouders en bereikbaar per email: tsodewildert@markantonderwijs.nl

Voor de dagelijkse gang van zaken is de directie voor hen, de coördinatoren, het aanspreekpunt binnen het team.
Kinderen kunnen overblijven op vaste overblijfdagen of incidenteel.

Voor het aanmelden wordt gebruikt gemaakt van "mijntso.nl" een digitaal registratiesysteem, hier kunnen de ouder(s)/ verzorger(s) hun kind(eren) aanmelden voor vaste of incidentele dagen.

Voor verdere informatie omtrent het overblijven verwijzen wij u door naar de onderstaande link.  

Folder TSO.

            

Wendy de Jongh                                               Gemke Makene