Samen spelen,
samen leren en
samen groeien!

Peuteropvang Partou

Op dit moment zijn wij volop bezig om samen met Partou een nieuwe peuteropvang te realiseren. Hiervoor moeten o.a. een aantal wettelijke aanpassingen aan het gebouw en de buitenruimte worden uitgevoerd. De verwachting is dat m.i.v. januari 2019 er gestart kan worden met een vernieuwde peuteropvang, waarmee wij de komende jaren zeer intensief zullen gaan samenwerken. 
 

Integraal kindcentrum

De visie op peuteropvang van onze school en Partou komt sterk overeen. Hierbij hebben wij beiden de wens om de samenwerking te intensiveren en de eerste stappen te zetten richting een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de doorgaande ontwikkeling centraal staat. In een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen hun sociale- en persoonlijke competenties optimaal ontwikkelen, doordat onderwijs en opvang op elkaar aansluiten. Vanuit de peuteropvang brengen we kinderen spelenderwijs in contact met het onderwijs, zodat ze op hun vierde jaar vol zelfvertrouwen kunnen starten op de basisschool. En de thema’s waarmee we op school werken komen na schooltijd terug op de buitenschoolse opvang. Dat betekent dat Partou naast buitenschoolse opvang ook peuteropvang zal gaan aanbieden.

Uitstel peuteropvang

Met ingang van januari 2018 valt peuteropvang onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat peuteropvang aan dezelfde kwaliteitseisen moet voldoen als kinderopvang. Dat heeft o.a. gevolgen voor de ruimtes waar de peuters momenteel worden opgevangen. Om aan de nieuwe wet- en regelgeving te kunnen voldoen, moeten we het lokaal én de buitenruimte onder handen nemen en opnieuw een gebruiksvergunning aanvragen.

We proberen alles uiteraard zo snel mogelijk in gang te zetten, maar zijn hierbij deels afhankelijk van verschillende gemeentelijke (spoed)procedures. Dit houdt in dat we helaas niet direct na de zomervakantie, maar pas in de loop van schooljaar 2018-2019 van start kunnen gaan met peuteropvang.

Wanneer wij meer duidelijkheid hebben over de precieze datum, wordt u hier uiteraard direct van op de hoogte gebracht. We begrijpen we dat deze situatie voor u niet wenselijk is en doen ons uiterste best alles zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.

Vragen of meer informatie

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan Bob Schram, interim directeur OBS De Wildert, bereikbaar op 076 5414222 of bschram@markantonderwijs.nl of aan Judith Jansen, regiomanager Partou Kinderopvang, bereikbaar op 06 52 75 77 18 of judith.jansen@partou.nl.