Resultaten onderwijs

Doelstelling
Het voornaamste doel van ons onderwijs is om voor ieder kind de best mogelijke resultaten te boeken. Daarbij zijn leerprestaties niet de enige maat. Zeker ook de persoonlijke ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied en het algemene welbevinden van het kind zijn zeer belangrijk.
Om te kunnen inspelen op de wisselende behoeften van kinderen en maatschappij, is het onderwijs op onze school voortdurend in beweging. We ontwikkelen ook onszelf door nieuwe werkwijzen in te voeren en te werken met de modernste methoden. Al deze inspanningen worden ook met regelmaat geëvalueerd, zodat we antwoord krijgen op de vraag of wij inderdaad goede resultaten boeken met ons onderwijs. Niet alleen de ouders en de school zijn benieuwd naar de resultaten van het onderwijs. Ook de overheid is van mening dat de resultaten zichtbaar moeten zijn.
 
 
Resultaten eind CITO groep 8
De resultaten van de CITO eindtoets in groep 8, die in team en MR jaarlijks besproken worden, geven een positief beeld: onze scores liggen op of boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare populatie. In de afgelopen jaren hebben we de volgende gemiddelde score behaald:
 
Jaar Schoolscore Landelijk gemiddelde
2018 538 534.9
2019 539.5 535.7
2020 Vanwege Covid geen scores Niet doorgegaan
2021 535.33 535.0
2022    
 
Dit is een ruim voldoende resultaat.

Door een jaarlijkse analyse van de behaalde eindresultaten, beoordelen we onze schoolprestatie per jaar. Naast wisselende invloeden vanwege individuele capaciteiten van de leerlingen, kan het ook zijn dat we besluiten om het onderwijsaanbod te wijzigen om de resultaten te vergroten. In ieder geval proberen we de cijfers te duiden en indien noodzakelijk aanpassingen te realiseren.
Op deze plaats merken we op dat de eindscore van CITO een gemiddelde is van de hele groep en slechts inzicht geeft in de resultaten van taal, begrijpend lezen, spelling, rekenen en wiskunde en wereldoriëntatie. Wij hechten echter een groot belang aan het doel dat de kinderen zich naar eigen vermogen en harmonieus ontwikkelen. Persoonlijke eigenschappen, de creatieve capaciteiten, sportieve ontwikkeling en aspecten als doorzettingsvermogen, interesse, motivatie, samenwerking en werkhouding spelen een even belangrijke rol voor de toekomst van ieder kind.
 
Vervolgonderwijs
Om inzicht te krijgen in de resultaten van ons onderwijs is ook de schoolkeuze een indicatie.
Naar welk niveau van voortgezet onderwijs stromen onze kinderen door?
In onderstaand schema geven wij een overzicht van de schoolkeuzes die in de afgelopen jaren gemaakt zijn.
 
Schooljaar 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
Aantal leerlingen 32 24 16 15 19
VWO 25% 21% 6% 20% 20%
HAVO/VWO 18.75% 4% 6% 40% 40%
VMBO (G) T/ HAVO 43.75% 58% 56% 33% 13.3%
VMBO (G) T 3% 0% 6% 0% 20%
VMBO K 9% 17% 25% 7% 6.7%