Vorig nieuws

Medezeggenschapsraad 2019/2020

 

Na enkele malen via Zoom vergaderd te hebben, konden de leden van de MR elkaar afgelopen dinsdag weer in real life ontmoeten in de aula van de school.
Het was een vergadering van terugblikken en vooruit kijken. Een terugblik op een bijzonder jaar waar onverwacht de corona-epidemie haar stempel op drukte, maar wat hiermee ook zichtbaar maakte hoe veerkrachtig onze kinderen blijken en hoe inventief en betrokken het lerarenteam is.
Deze trots is dan ook waar we mee vooruit willen gaan.

Als MR behartigen we na
tuurlijk onverminderd de belangen van u en uw kinderen schooljaar 20/21. Maar we willen eraan gaan werken dat ook de school zichtbaarder in de wijk mag worden.

Bent u ook blij met de Wildert; vertel het anderen!

Heeft u ideeën of suggesties voor de school: vertel het de MR: mrwildert@markantonderwijs.nl