21 september

Maandag 21 september 2020

Nu de leerlingen en de leraren hun draai na de zomer weer hebben gevonden, was het hoog tijd voor de MR om weer bijeen te komen. 
 
Naast de basisagenda werd het vorige schooljaar geëvalueerd en het jaarplan voor '20/'21 besproken. In aanvulling op alle formele taken en verplichtingen willen we dit jaar inzetten op meer zichtbaarheid van de MR en hieruit voortvloeiend hopen we op meer ouderparticipatie: het gaat tenslotte ook om de school van úw kinderen.

De samenstelling van de MR is grotendeels gelijk gebleven met namens de leraren:
Ineke Fluijt (Gr. 3/4),
Miek van Leijsen (Gr. 3/4 en onderwijskundige) 
Ingrid Simjouw (Gr. 6 en 8)

Aan de zijde van de oudergeleding zijn er:
Marco van Berlo (vader van Nienke, groep 5 en Suze, groep 1/2) die aan zijn tweede zittingstermijn is begonnen, Ramon Mangold, voorzitter (vader van Elijah, groep 8)
Edwin Schaap (vader van Isa, groep 6 en Seb, groep 5).

Met vragen en opmerkingen… spreek ons gerust aan! Of mail ons op: mrwildert@markantonderwijs.nl