13 januari 2021

13 januari 2021

Op woensdagavond  13 januari 2021 stond de eerste vergadering van de MR dit jaar op de agenda.  Voor de notulen klik hier. 
Door alle corona-regelgeving was deze uiteraard via een online meeting. 
Naast de MR-leden van de ouder- en personeelsgeleding sloot ook, als gewoonlijk, onze vaste gast Jory Vos aan.

Naast de vaste agenda onderwerpen over het bestuur en het reilen en zeilen van onze school waren vanzelfsprekend de Corona-perikelen onderwerp van gesprek. Fijn om met elkaar hierover van gedachten te kunnen wisselen. Als ouders ontvingen we een mooi compliment vanuit de docenten over hoe bereidwillig eenieder is om hun kinderen aan de keukentafel te begeleiden bij het thuisonderwijs. Deze pluim is natuurlijk voor iedereen. Dit compliment stond ons betreft niet op zichzelf, want als oudergeleding vinden wij ook dat de school als organisatie - en de docenten individueel - het onderste uit de kan weten te halen om in deze uitdagende tijden toch kwalitatief onderwijs te blijven geven met de nodige persoonlijke aandacht voor de leerlingen.

Tot slot nog een oproepje. Want bij gebrek aan praatjes op het schoolplein weten we minder wat er leeft onder de ouders. 
Heeft u ideeën, suggesties of tips voor de school?

We horen ze graag: mrwildert@markantonderwijs.nl