De Verrekijkers

Vanaf schooljaar 2023-2024 gaan we starten met een meerdaagse plusgroep, genaamd De Verrekijkers. De verrekijkerklas valt binnen het passend onderwijs. De kinderen uit deze groep kunnen goed mee in het regulier onderwijs, maar hebben daarnaast extra verbreding en verdieping nodig. Hen bieden wij graag een passend aanbod binnen onze basisschool.
 
Intern zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor een plusgroep voor de midden -en bovenbouw. Het is de bedoeling dat de kinderen die in deze groep komen twee dagen per week in de verrekijkerklas komen en de andere drie dagen een 'compacte' versie van de basisstof volgen in hun eigen (reguliere) klas. 

We nemen jullie als ouders graag mee in de ontwikkelingen, de aanleiding, de opzet, de criteria voor leerlingen, het aanbod in de verrekijkerklas, het aanbod in de reguliere klas en de gemaakte keuzes hierin. Daarom organiseren wij op dinsdag 13 juni om 19.30u een informatieavond. Op deze avond is er ook ruimte om vragen te stellen over de verrekijkerklas. 
 
Klik hier om je aan te melden! Dan zorgen wij dat er een stoel voor je klaar staat.
 

Cookie instellingen