Leerlingbetrokkenheid

Wij willen graag dat alle kinderen kunnen groeien in hun ontwikkeling, binnen hun eigen mogelijkheden. Hierbij stimuleert en inspireert de leerkracht de leerling om zelf een actieve rol in te nemen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat het kind eigenaar is van zijn of haar eigen leerproces!

Leerlingenraad

Als leerlingen zich betrokken weten bij het reilen en zeilen in de groep en op school, voelen ze zich daar ook meer verantwoordelijk voor. Door middel van het instellen van een leerlingenraad kunnen de kinderen meer betrokken worden en inbreng geven in een aantal dingen die op school spelen.

Ook leren de leerlingen dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen, maar dat het gaat om de belangen van alle leerlingen, het algemeen belang.

De leerlingen van de leerlingenraad ontwikkelen communicatieve vaardigheden. Alle leerlingen ervaren dat er naar hen wordt geluisterd en dat er snel actie wordt ondernomen. Zij voelen meer het schoolgevoel en de mogelijkheid daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op zaken die hen dagelijks aangaan.

Uit de groepen 6, 7 en 8 worden ieder jaar twee leerlingen gekozen die het leuk vinden om in de leerlingenraad te gaan. De verkiezing hiervoor wordt samen met de juf/meneer uitgevoerd. Iedere 6 weken komt de leerlingenraad bij elkaar om te vergaderen. Uit alle klassen worden dan ideeën ingebracht en daar wordt over gepraat. Eén keer per jaar vergadert de leerlingenraad ook met het team. Samen bespreken ze dan wat er nog beter kan. 

Burgerschap
Wij willen onze leerlingen helpen om de verbinding met de wereld aan te gaan. Daarom geven wij burgerschaponderwijs vanuit de lesmethode Blink. Ze worden hierbij gestimuleerd om eigen opvattingen te ontwikkelen met een nieuwsgierige en open houding. Ze leren onderzoeken, zelf nadenken, de wereld ervaren en ontdekken. Zo kunnen ze actief hun kennis over de wereld vergroten en hun plek in de wereld vinden. Dit is ook waar het bij burgerschap om draait. In de aanpak van Blink Wereld is burgerschap dan ook geen los vak, maar onderdeel van wereldoriëntatie.

Cookie instellingen