Schoolthema's

Elk schooljaar werken wij met alle groepen twee keer samen aan een schoolbreed thema die qua niveau verschillen, maar qua thema op elkaar aansluiten. Dit kan zijn door speciale werkboekjes, knutselwerkjes en/of optredens in de aula. We openen en sluiten de thema's gezamenlijk op een gezellige manier. Ook ouders zijn hierbij van harte welkom.
U wordt hiervan op de hoogte gebracht via het Ouderportaal. 

Voor schooljaar 2023-2024 is het eerste thema: Bij Ons Thuis.
Het tweede thema zal worden gekozen door de leerlingenraad.
Meer informatie daarover volgt nog.

Cookie instellingen