Werkwijze

Basisschool De Wildert is een openbare basisschool, gelegen in de wijk Haagse Beemden. Onze school staat bekend om de positieve sfeer en het goede pedagogische klimaat. Wij vinden het fijn als kinderen, ouders en teamleden met veel plezier naar school komen. Daarnaast willen we dat alle kinderen kunnen groeien in hun ontwikkeling, binnen hun eigen mogelijkheden. Om dit na te kunnen streven, maken wij bij het lesgeven gebruik van verschillende methodes en lesprogramma's, welke hieronder kort aan bod zullen komen.

Wij zijn een KiVa school
KiVa is een preventief schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.

Wij geven les volgens het EDI-model 
EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen. Tijdens een EDI-les zijn de leerlingen voortdurend actief betrokken. Het controleren van begrip (cvb) is heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat je als leerkracht je leerlingen helpt om het doel van de les te behalen. Bovendien kun je direct feedback geven en op tijd ingrijpen als er fouten gemaakt worden. 

Onderzoekend leren
Wij vinden onderzoekend en samen leren heel belangrijk. Hiervoor maken wij gebruik van de methode Blink (voor aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis, burgerschap). Blink is lesmateriaal dat leerlingen uitdaagt om hun talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Lesmateriaal dat nieuwsgierig maakt en leerlingen zoveel mogelijk zelf op onderzoek uit laat gaan. Samen met de leraar als expeditieleider.

Groepsdoorbrekend leren
Wij geven groepsdoorbrekend rekenen en begrijpend lezen. Deze twee vakken worden op hetzelfde moment in de groepen gegeven, waardoor onze leerlingen op hun eigen niveau de lessen kunnen volgen. Dat kan een jaargroep hoger zijn, maar ook een jaargroep lager. 

Chromebooks
Vanaf groep 4 werken de leerlingen voor bepaalde vakken met een eigen chromebook. De leerstof op deze chromebooks sluit aan bij de ontwikkeling van het kind en zorgt voor oefenstof op maat, zonder de doelen van het leerjaar uit het oog te verliezen. We verwerken de lesstof deels op de chromebook (via Snappet) en deels op papier. Groep 3 werkt af en toe ook op een chromebook. De leerlingen oefenen met WIG5 voor rekenen en met KIM voor Veilig leren lezen. Het oefenen vindt plaats na de verwerkingen in het schrift. De leerlingen oefenen wat voor hem of haar nodig is. Dat kan dus voor iedere leerling anders zijn. 

Sil op School
In de kleutergroepen maken wij gebruik van de lesmethode Sil op School. Een flexibel kleuterprogramma met vaste thema's. Het programma biedt aandacht aan alle vier ontwikkelingsgebieden; taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel. De uitvoering bestaat veel uit het 'doen alsof-spel': verkennen, verbinden en verrijken van het spel. Het materiaal van Sil op school bestaat uit een licentie, een themamap, materialendoos en prentenboeken.
Cookie instellingen