Leerlingenraad

De leerlingenraad op De Wildert.

Wij vinden leerlingenbetrokkenheid erg belangrijk. Als leerlingen zich betrokken weten bij het reilen en zeilen in de groep en op school, voelen ze zich daar ook meer verantwoordelijk voor. Door middel van het instellen van een leerlingenraad kunnen de kinderen meer betrokken worden bij en inbreng geven in een aantal dingen die op school spelen.

Ook leren ze dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen, maar dat het gaat om de belangen van alle leerlingen, het algemeen belang.

De leerlingen van de leerlingenraad ontwikkelen communicatieve vaardigheden. Alle leerlingen ervaren dat er naar hen wordt geluisterd en dat er snel actie wordt ondernomen. Zij voelen meer het schoolgevoel en de mogelijkheid daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op zaken die hen dagelijks aangaan.

Uit de groepen 5, 6, 7 en 8 worden ieder jaar twee leerlingen gekozen die het leuk vinden om in de leerlingenraad te gaan. De verkiezing hiervoor wordt samen met de juf/meneer uitgevoerd. Iedere 6 weken komt de leerlingenraad bij elkaar om te vergaderen. Uit alle klassen worden dan ideeën ingebracht en daar wordt over gepraat.  Een keer per jaar vergadert de leerlingenraad ook met het team. Samen bespreken we dan wat er nog beter kan.