Kiva

KiVa is een bewezen effectief standaardprogramma tegen pesten, ontwikkeld aan de Universiteit van Turku, Finland, op basis van jaren van onderzoek. Inmiddels is KiVa de standaard in Finland; meer dan 90% van de basisscholen gebruikt het programma om pesten tegen te gaan. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je bedenkt welke positieve opbrengsten KiVa heeft.

De belangrijkste uitkomst van KiVa is dat pesten op KiVa scholen sterk afneemt. In vergelijking met controle scholen zijn er op KiVa scholen 30-40% minder pestsituaties. Als pesten toch voorkomt, zorgt een curatieve aanpak (steungroep aanpak en/of herstelaanpak) er voor dat de pestsituaties bijna zonder uitzondering worden opgelost. Maar dit is niet alles.

KiVa zorgt er ook voor dat het schoolwelbevinden, de motivatie en de schoolprestaties van alle leerlingen verbeteren. Ook het welbevinden van de leerkracht verbetert, omdat KiVa- leerkrachten beter zijn toegerust om pesten aan te pakken, waardoor de sfeer in de klas verbetert.

Het succes van KiVa is ook door anderen erkend. KiVa won in 2009 de European Crime Prevention Award. Daarnaast is KiVa in een vergelijking met alle mogelijke antipestprogramma's als één van de beste naar voren gekomen.

Via deze link kunt u meer lezen over KIVA en de KIVA-lessen.